Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
ΠΑΑ 2014-2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Ενημερωτικό video  που αφορά την Υποβολή Αιτήματος Πληρωμής από δικαιούχους Δημοσίων έργων στο ΟΠΣΑΑ (Δήμοι, Δασαρχεία κ.λ.π.)

*Προτεινόμενος φυλλομετρητής για την καλυτερη λειτουργια : Internet Explorer