Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Απριλίου 2001 με την Ε (2001) 808 Απόφαση της Επιτροπής και αναθεωρήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2004 με την C (2004) 5665 απόφαση της και στις 22 Δεκεμβρίου 2005 με την Ε (2005) 5918 απόφαση της και στις 7 Δεκεμβρίου 2006 με την C (2006) 6421 απόφασή της.
Οι στρατηγικοί στόχοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το διάστημα 2000 – 2006 επικεντρώνονται στους βασικούς τομείς παρέμβασης που είναι:

  • Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής δραστηριότητας η διασύνδεσή της με τη τοπική οικονομία και η προσαρμογή της στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας
  • Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων
  • Η μείωση των έντονων φαινομένων δυϊσμού με έμφαση στις ορεινές και αγροτικές περιοχές
  • Η προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. Αξιοποίηση των πολιτιστικών-ιστορικών πλεονεκτημάτων

Το Συνολικό κόστος του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 ανέρχεται σε 864.688 ΜEURO με Δημόσια Δαπάνη 684.897 ΜEURO και Ιδιωτική Συμμετοχή 179.791 ΜEURO.

Η συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΕΓΤΠΕ) ανέρχεται σε 529.284 ΜEURO.

Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 διαρθρώνεται σε 6 άξονες προτεραιότητας καλύπτοντας τους αναπτυξιακούς στόχους της Στερεάς Ελλάδας για το διάστημα 2000 – 2006.

1ος Άξονας Προτεραιότητας:

Μείωση των έντονων φαινομένων δυϊσμού με έμφαση στις ορεινές – αγροτικές περιοχές

2ος Άξονας Προτεραιότητας:

Προστασία περιβάλλοντος. Αξιοποίηση των πολιτιστικών –

ιστορικών πλεονεκτημάτων και του τουριστικού προϊόντος

3ος Άξονας Προτεραιότητας:

Βασικές και κοινωνικες υποδομές. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων

4ος Άξονας Προτεραιότητας:

Ενίσχυση – εκσυγχρονισμός των Επιχειρήσεων και διασύνδεση με την τοπική οικονομία

5ος Άξονας Προτεραιότητας:

Ανθρώπινο Δυναμικό

6ος Άξονας Προτεραιότητας:

Τεχνική Βοήθεια

.