Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Σχέδιο Δράσης - Οδηγός Επικοινωνίας

Κανονισμός 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαϊου 2000 για τις Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων


 Σχέδιο Δράσης για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

 


 Οδηγός Επικοινωνίας


 

 .