Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Μονάδες - Προσωπικό

Επώνυμο

Όνομα

Tηλ.

E-mail


Προϊστάμενος

Λέμας 

Κωνσταντίνος

22313-50911

klemas@mou.gr

Μονάδα Α' - Προγραμματισμού & Αξιολόγησης

Προϊστάμενος Μονάδας A'

Κούτσικος

Ιωάννης

22313-50907

gkoutsikos@mou.gr

Στελέχη Μονάδας Α'

Θεοδώρου

Λουκία

22313-50929

ltheodorou@mou.gr

Καραγιώργου

Ευαγγελία

22313-50941

ekaragiorgou@mou.gr

Κουτσούμπα

Μαίρη

22313-50930

mkoutsoumpa@mou.gr

Ράπτη

Δήμητρα

22313-50924

drapti@mou.gr

Σακελλάρη

Μαρία

22313-50912

msakellari@mou.gr


Μονάδα Β1' - Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας
                      04, 05, 06, 07, 09, 11

Προϊστάμενος Μονάδας Β1'

Παναγιώτου

Θανάσης

22313-50916

tpanagiotou@mou.gr

Στελέχη Μονάδας Β1'

Καραμπότσης

Νικόλαος

22313-50931

nkarampotsis@mou.gr

Κολιός

Δημήτρης

22313-50926

dkolios@mou.gr

Κουμπαράκης

Δημήτρης

22313-50938

dkoumparakis@mou.gr

Κωσταράς

Παναγιώτης

22313-50913

pkostaras@mou.gr

Μολιώτης

Αποστόλης

22313-50914

amoliotis@mou.gr

Παπαρρηγοπούλου

Αναστασία

22313-50923

npaparigopoulou@mou.gr


Μονάδα B2'
- Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 01,
                      02, 03, 08, 10, 12, 13

Προϊστάμενος Μονάδας B2'

Χορταργιάς

Δημοσθένης

22313-50918

dxortargias@mou.gr

Στελέχη Μονάδας B2'

Καλογιάννης

Δημήτρης

22313-50910

dkalogiannis@mou.gr

Καραγεώργος

Πέτρος

22313-50922

pkarageorgos@mou.gr

Kαραμήτσος

Στέλιος

22313-50906

skaramitsos@mou.gr

Πρέζα 

Ελισάβετ

22313-50919

epreza@mou.gr

Τσουκαλαδέλης

Στέλιος

22313-50921

stsoukaladelis@mou.gr

 

Μονάδα Γ' - Οργάνωσης - Υποστήριξης

Προϊσταμένη Μονάδας Γ'

Στελέχη Μονάδας Γ'

Λέβα

Μαρία

22313-50901

mleva@mou.gr

Μπούρας

Άγγελος

22313-50902

abouras@mou.gr

Παππάς

Νικήτας

22313-50905

npappas@mou.gr

Σιάππας

Θωμάς

22313-50903

tsiappas@mou.gr